Ποιοτικοί χώροι φιλοξενίας ηλικιωμένων και ενηλίκων

Δημιουργία περισσότερων χώρων, που να παρέχουν διαμονή, πλήρη ιατροφαρμακευτική φροντίδα και υπηρεσίες αποκατάστασης υγείας. Επιπρόσθετα, αναγκαία είναι και η δημιουργία πολυμορφικών χώρων αναψυχής για συνταξιούχους