Ανάδειξη και αναβάθμιση του πολιτισμού στην περιοχή μας

Η περιοχή μας έχει πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και δραστηριότητα. Είναι όμως αναγκαία η ενίσχυση των υφιστάμενων πολιτιστικών σχημάτων για να αναβαθμίσουν τις δράσεις τους, χρησιμοποιώντας ειδικά κονδύλια για τον πολιτισμό. Επιπρόσθετα, προωθούμε τη βελτίωση των υπαρχουσών υποδομών και τη δημιουργία νέων, όπου απαιτείται, προκειμένου να διευκολύνουμε τις δραστηριότητες των πολιτιστικών συνόλων.