Αναβάθμιση και δημιουργία χώρων αvαψυχής, παιδότοπων και πάρκων

Τα πάρκα είναι οι πνεύμονες ενός Δήμου. Η υγιής απασχόληση δημιουργεί ανθρώπους χαρούμενους και απαλλαγμένους από το άγχος της σύγχρονης ζωής. Πρέπει να εντοπίσουμε περιοχές στα δημοτικά μας διαμερίσματα για δημιουργία νέων πάρκων και παιδότοπων ή αναβάθμιση υφιστάμενων, ώστε να αποτελούν πόλο έλξης για κάθε οικογένεια.