Λίμνη Παραλιμvίου (Προστασία και αειφόρος ανάπτυξη)

Η λίμνη Παραλιμνίου αντιμετωπίζει προβλήματα ανεπαρκούς διαχείρισης και ανάπτυξης παρά τη φυσική της ομορφιά και τη σημασία της ως οικοσύστημα. Πρέπει να την προστατεύσουμε και να την ενσωματώσουμε σε περιβαλλοντικά φιλικές χρήσεις, προωθώντας τον οικοτουρισμό, μέσω ενός ολοκληρωμένου διαχειριστικού σχεδίου με φιλικά προς το περιβάλλον έργα και προτείνοντας τη δημιουργία ενός νέου οικοτουριστικού προορισμού.