Πεζοδρόμια -Ασφαλτοστρώσεις δρόμων- Χώροι στάθμευσης

Η δημοτική μας περιοχή στερεiται επαρκη αριθμό πεζοδρομίων, εχει κακής ποιότητας ασφαλτοστρωμένους ή μη εγγεγραμμένους δρόμους και παντελή έλλειψη χώρων στάθμευσης. Από την πρώτη μέρα ξεκινάμε σχεδιασμό για ολόκληρη την δημοτική περιοχή, δίνοντας προτεραιότητα σε πεζοδρόμια κοντά σε σχολεία και χώρους με πυκνή κίνηση. Οργανώνουμε ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης στην τουριστική περιοχή αλλά και στην ενδοχώρα. Επιπρόσθετα, εφαρμόζουμε τις αποφάσεις του κράτους (π.χ. αφαίρεση κυρτωμάτων) και προγραμματίζουμε τις ασφαλτοστρώσεις των δρόμων.