Σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Σε συνεργασία με τις σχολικές εφορείες οφείλουμε να μελετήσουμε τις ανάγκες της περιοχής σε σχολικές εγκαταστάσεις, να προτείνουμε τον σχεδιασμό νέων σχολικών κτιρίων και την αναβάθμιση των υφιστάμενων. Η εξαγγελία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ανέγερση του νέου Γυμνασίου Παραλιμνίου εντός του 2025, πρέπει να υλοποιηθεί, χωρίς άλλες καθυστερήσεις.