Τριτοβάθμια εκπαίδευση – Πανεπιστήμια

Η επαρχία Αμμοχώστου είναι η μόνη επαρχία Παγκύπρια που δεν έχει δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η λειτουργία ενός
πανεπιστημιακού ιδρύματος έχει τη δυνατότητα να ενώσει τους νέους της περιοχής, να αναχαιτίσει τη μετανάστευση των νέων προς άλλες επαρχίες ή το εξωτερικό και να συνεισφέρει οικονομικά, ποιοτικά και πνευματικά στην τοπική κοινωνία. Απαιτείται συγκροτημένη πρόταση για λειτουργία Πανεπιστημιακών Σχολών, μετά από διαβούλευση με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και τα Πανεπιστήμια, ιδιωτικά και δημόσια.