29 Μαίου 1453. Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ

«Αποφράδα μέρα για τον Ελληνισμό»
Στις 29 Μαΐου του 1453, σημειώθηκε ένα από τα πλέον κρίσιμα και ιστορικά γεγονότα της μεσαιωνικής ιστορίας: η Άλωση της Κωνσταντινούπολης. Αυτό το γεγονός σηματοδότησε το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και αποτέλεσε την αρχή ενός καινούριου κεφαλαίου στην ιστορία της Ευρώπης, με την εδραίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ως μεγάλης δύναμης στην περιοχή.
Η Άλωση αυτή είχε τεράστιες πολιτικές, στρατιωτικές και πολιτισμικές συνέπειες για την Ευρώπη και τον Χριστιανισμό. Συμβόλισε την τελευταία κατάρρευση της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας στην ανατολή και την οριστική στροφή πολλών Ευρωπαίων προς τον Δυτικό κόσμο. Ακόμη, το γεγονός ενίσχυσε τον Οθωμανικό στρατό και ηγεσία, καθιστώντας την νέα αυτοκρατορία έναν πανίσχυρο παίκτη στη διεθνή σκηνή των επόμενων αιώνων.