Ανθρωποκεντρική διοίκηση – Αμεσότητα επικοινωνίας – Γραφείο δημότη

Αντικείμενο της προσπάθειας και των ενεργειών μας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής, με γνώμονα τις ανάγκες των Δημοτών. Ο Δήμαρχος πάντα στη διάθεση όλων των Δημοτών για να ακούει τη γνώμη τους για θέματα που τους απασχολούν. Δέσμευσή μας η καθιέρωση απρόσκοπτης επικοινωνίας είτε με προσωπικές συναντήσεις είτε μέσω του Γραφείου του Δημότη, που η δημιουργία του είναι στις άμεσες προτεραιότητές μας. Αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας για την πιο άμεση εξυπηρέτηση του κοινού.