Αύξηση οικονομικής ευρωστίας του Δήμου

Ο Δήμος με σωστές προβλέψεις δαπανών και γνωρίζοντας τα έσοδά του, μπορεί να αυξάνει την οικονομική του ευρωστία και μπορεί με μεσοπρόθεσμο στρατηγικό προγραμματισμό να έχει δυνατότητα για μεγάλα αναπτυξιακά έργα και άλλα έργα υποδομής. Μπορούμε να κινητοποιήσουμε ιδιωτικές επενδύσεις προς αυτή την κατεύθυνση, παρέχοντάς τους ένα ασφαλές περιβάλλον, μέσα από τις οποίες θα επωφελείται και ο Δήμος.