Οικονομική Διαχείριση – Λειτουργός Ευρωπαϊκών κονδυλίων

Τη διαδικασία ετοιμασίας του προϋπολογισμού θα εποπτεύει ένα οικονομικό επιτελείο, το οποίο θα είναι επιπρόσθετο της Διαχειριστικής Επιτροπής που προνοείται από τον νόμο. Ο στόχος του επιτελείου είναι να διασφαλίζει την ισότιμη και δίκαιη κατανομή των επιχορηγήσεων και άλλων εσόδων που αποκτά ο Δήμος. Μια νέα θέση λειτουργού ευρωπαϊκών κονδυλίων θα συνεισφέρει στην αύξηση των επιχορηγήσεων από ευρωπαϊκά κονδύλια.