Οικοπεδοποίηση

Σε πολλές περιοχές του Δήμου μας υπάρχουν οικιστικές περιοχές που δυσκολεύονται να αναπτυχθούν λόγω έλλειψης πρόσβασης σε εγκεκριμένο οδικό δίκτυο. Με βάση τα τοπικά σχέδια και περιβαλλοντικές μελέτες, προωθούμε την οικοπεδοποίηση με κίνητρα στους ιδιοκτήτες και θα προσδιορίζουμε τους άξονες των οδικών δικτύων για την ομαλή πρόσβαση, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της αειφορίας και της ανάπτυξης της δημοτικής μας περιοχής.