Αναβάθμιση ιστορικών κέντρων των δημοτικών διαμερισμάτων

Με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων μπορούν να δοθούν κίνητρα για να ανακτήσουν μέρος της παλιάς τους αίγλης τα κέντρα των δημοτικών διαμερισμάτων. Αυτό γίνεται προχωρώντας στην ανάπλαση των ιστορικών κέντρων, βελτιώνοντας και αξιοποιώντας την εμφάνιση των παραδοσιακών κτιρίων του κάθε διαμερίσματος με τρόπο που να προβάλλεται η ιστορία της κάθε περιοχής.