Θεσμοθετημένη συνεργασία όλων των δημοτικών διαμερισμάτων

Δημιουργία πενταμελούς επιτροπής, της οποίας θα προεδρεύει ο Δήμαρχος και θα συμμετέχουν οι 4 Αντιδήμαρχοι, ώστε να μπορούν να επιλύονται άμεσα τα καθημερινά προβλήματα των διαμερισμάτων. Οι συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ανοικτές για το κοινό και σε αυτές συμμετέχει ένας εκπρόσωπος της Νεολαίας.