Ετήσιες παvδημοτικές συγκεvτρώσεις

Με στόχο την αμφίδρομη ανταλλαγή απόψεων, προτείνουμε την οργάνωση χωριστών συγκεντρώσεων δημοτών σε κάθε διαμέρισμα. Οι δημότες μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις τους για τα θέματα που αφορούν το διαμέρισμα τους ή και του Δήμου πριν ληφθούν τελικές αποφάσεις. Επιπλέον, οργανώνονται ετήσιες συγκεντρώσεις όλης της περιοχής του Δήμου. Εκεί παρουσιάζεται το έργο αλλά και το πρόγραμμα της επόμενης περιόδου.