Κοιvωvική πρόνοια

Στήριξη και ενίσχυση της εθελοντικής και ιδιωτικής πρωτοβουλίας για προσφορά, συμπληρωματικά με τις κρατικές υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας. Στο πλαίσιο αυτό, ενισχύεται το κοινωνικό έργο που ήδη προσφέρει η Εκκλησία, μειώνονται οι οικονομικές οφειλές άπορων οικογενειών και επεκτείνονται οι φορολογικές ελαφρύνσεις για τις πολύτεκνες οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα. Δημιουργείται ειδικό ταμείο για χρηματοδότηση των αριστούχων μαθητών πολυτέκνων άπορων οικογενειών.