Λειτουργός τουρισμού

Ο τουρισμός είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Δημιουργία θέσης Λειτουργού Τουρισμού που θα υλοποιεί την στρατηγική του Δήμου αλλά θα είναι επίσης και το σημείο επαφής με το κεντρικό κράτος, τους επιχειρηματίες αλλά και τους Δημότες μας.