Προσφυγικοί συνοικισμοί

Έργα υποδομής που στοχεύουν στην αναβάθμιση των περιοχών και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων.