Προσφυγικοί συνοικισμοί

Έργα υποδομής που στοχεύουν στην αναβάθμιση των περιοχών και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Λειτουργός τουρισμού

Ο τουρισμός είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Δημιουργία θέσης Λειτουργού Τουρισμού που θα υλοποιεί την στρατηγική του Δήμου αλλά θα είναι επίσης και το σημείο επαφής με το κεντρικό κράτος, τους επιχειρηματίες αλλά και τους Δημότες μας.

Προσωπικό Δήμου

Αναβάθμιση προσφερόμενων υπηρεσιών του Δήμου, με εκπαιδεύσεις, σεμινάρια και αξιοκρατικές προαγωγές. Προσλήψεις με διαφάνεια και αντικειμενικά κριτήρια.

Συvχρηματοδοτούμεvα προγράμματα έργωv μέσω Ευρωπαϊκών και Κυβερvητικώv πόρων

Προσπάθεια για προώθηση έργων που συγχρηματοδοτούνται από την Κυβέρνηση και τα Ευρωπαϊκά κονδύλια, για όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Για την επίτευξη κάθε έργου χρειάζεται σωστός προγραμματισμός και σχεδιασμός, απλοποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών.

Ετήσιες παvδημοτικές συγκεvτρώσεις

Με στόχο την αμφίδρομη ανταλλαγή απόψεων, προτείνουμε την οργάνωση χωριστών συγκεντρώσεων δημοτών σε κάθε διαμέρισμα. Οι δημότες μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις τους για τα θέματα που αφορούν το διαμέρισμα τους ή και του Δήμου πριν ληφθούν τελικές αποφάσεις. Επιπλέον, οργανώνονται ετήσιες συγκεντρώσεις όλης της περιοχής του Δήμου. Εκεί παρουσιάζεται το έργο αλλά και το […]

Κοιvωvική πρόνοια

Στήριξη και ενίσχυση της εθελοντικής και ιδιωτικής πρωτοβουλίας για προσφορά, συμπληρωματικά με τις κρατικές υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας. Στο πλαίσιο αυτό, ενισχύεται το κοινωνικό έργο που ήδη προσφέρει η Εκκλησία, μειώνονται οι οικονομικές οφειλές άπορων οικογενειών και επεκτείνονται οι φορολογικές ελαφρύνσεις για τις πολύτεκνες οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα. Δημιουργείται ειδικό ταμείο για χρηματοδότηση των αριστούχων μαθητών […]

Η αλήθεια για τις δημοσκοπήσεις.

Δημοσιοποιούμε σήμερα τη δική μας μέτρηση σε δείγμα 1823 ατόμων, αποκλειστικά στην επαρχία Αμμοχώστου και όχι Παγκύπρια, από 20/5/2024 μέχρι 27/5/2024. Τις τελευταίες βδομάδες παρακολουθούμε διάφορες δημοσκοπήσεις με αποτελέσματα που διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Θέση μας είναι ότι αυτές πρέπει να είναι εργαλείο για τους υποψηφίους και όχι τρόπος προώθησης μηνυμάτων και στρατηγικών. Οι δικές […]

Θεσμοθετημένη συνεργασία όλων των δημοτικών διαμερισμάτων

Δημιουργία πενταμελούς επιτροπής, της οποίας θα προεδρεύει ο Δήμαρχος και θα συμμετέχουν οι 4 Αντιδήμαρχοι, ώστε να μπορούν να επιλύονται άμεσα τα καθημερινά προβλήματα των διαμερισμάτων. Οι συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ανοικτές για το κοινό και σε αυτές συμμετέχει ένας εκπρόσωπος της Νεολαίας.

Αναβάθμιση ιστορικών κέντρων των δημοτικών διαμερισμάτων

Με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων μπορούν να δοθούν κίνητρα για να ανακτήσουν μέρος της παλιάς τους αίγλης τα κέντρα των δημοτικών διαμερισμάτων. Αυτό γίνεται προχωρώντας στην ανάπλαση των ιστορικών κέντρων, βελτιώνοντας και αξιοποιώντας την εμφάνιση των παραδοσιακών κτιρίων του κάθε διαμερίσματος με τρόπο που να προβάλλεται η ιστορία της κάθε περιοχής.